เจาะลึก Data Warehouse คืออะไร ระบบคลังข้อมูลที่จำเป็นมากที่สุด

เจาะลึก Data Warehouse คืออะไร ระบบคลังข้อมูลที่จำเป็นมากที่สุด

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคดิจิทัลนี้ “ข้อมูล” คือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การตลาด ธุรกิจ เศรษฐกิจ เพื่อให้เข้าใจถึงข้อมูลนี้และสามารถนำไปใช้งานทางธุรกิจได้จริง จึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีเสียก่อน ซึ่ง Data Warehouse คือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล ที่จะช่วยให้การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

มาเจาะลึกกันว่าระบบคลังข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจอย่าง Data Warehouse คืออะไร? มีหน้าที่อย่างไรในการขับเคลื่อนองค์กร?

Data Warehouse คืออะไร

Data Warehouse คือ

คลังข้อมูล หรือ Data Warehouse คือ ระบบการจัดการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มีการรวบรวม จัดเก็บ เพื่อเก็บข้อมูลไว้เป็นส่วนกลาง (Centralized Repository) ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และจัดเตรียมข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ นอกจากนี้ Data Warehouse ยังช่วยให้มีความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้อีกด้วย

องค์กรขนาดกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ มักจะใช้คลังข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน สามารถดึง ข้อมูลเชิงลึก (Insight) มารายงานผล และนำไปวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด

คุณสมบัติของ Data Warehouse

Subject-Oriented

คลังข้อมูลจะเน้นการจัดเก็บข้อมูลแบบเป็นหัวข้อมากกว่ากระบวนการโดยรวมของธุรกิจ ซึ่งหัวข้อดังกล่าวอาจจะเป็นยอดขาย โปรโมชั่น สินค้าคงคลัง หากต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการขาย จะต้องสร้างคลังข้อมูลเฉพาะด้านการขาย เช่น กลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าของคุณในปีนี้ , กลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าของคุณในปีหน้า เป็นต้น

Integrated

Data Warehouse รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกันและมีความปลอดภัย ด้วยการจำกัดความเป็นส่วนตัว

Non-Volatile

เมื่อจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่คลัง ข้อมูลจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยจะยังคงคุณภาพของข้อมูล และเมื่อจัดเก็บข้อมูลใหม่ ข้อมูลเก่าก็ยังคงอยู่ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล

Time-Variant

ข้อมูลภายใน Data Warehouse จะมีการระบุวันเวลาที่จัดเก็บ ไม่ว่าจะระบุรายละเอียดชัดเจน หรือคร่าว ๆ ตามองค์ประกอบหลักของเวลา เช่น วันที่ สัปดาห์ และเดือน เป็นต้น

Database Vs Data Lake Vs Data Warehouse ต่างกันอย่างไร

ถึงแม้จะเป็นระบบคลังข้อมูลเหมือนกัน แต่ก็มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

Database

Database คือ ฐานข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุดจากทั้งสามระบบ สามารถเก็บรวบรวมได้เฉพาะข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) โดยมีซอฟต์แวร์เข้ามาควบคุมการใช้งาน การทำงาน และการประมวลผล องค์กรส่วนใหญ่มักใช้ Database ในการเขียน-อ่าน-แก้ไข-ลบข้อมูล (CRUD)

Data Lake

Data Lake คือ ฐานข้อมูลส่วนกลางขนาดใหญ่ สามารถจัดเก็บ Big Data ได้ทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องวางโครงสร้าง ตั้งแต่ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Unstructured Data)

เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่าย ๆ Database คือ ระบบฐานข้อมูลที่มีขนาดเท่ากับห้องเก็บสินค้า มีการจัดข้อมูลที่เป็นระเบียบ ส่วน Data Warehouse คือ โกดังที่มีสินค้าจากหลากหลายที่ และ Data Lake คือ ทะเลสาบที่มีข้อมูลมหาศาลรอให้คนตกขึ้นมา

ประโยชน์ของ Data Warehouse

data warehouse architecture คือ

ข้อดีของคลังข้อมูล หรือ Data Warehouse คือ การนำไปใช้งานได้หลากหลาย เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลากหลายที่และนำไปวิเคราะห์ ซึ่งประโยชน์ของ Data Warehouse มีดังนี้

1.รวบรวมข้อมูลได้จากหลายแหล่ง

อย่างที่เราทราบกันดีกว่า Data Warehouse สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแห่ง ซึ่งมีประโยชน์กับการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะมีข้อมูลที่นำไปวิเคราะห์ได้หลากหลายด้าน

2.ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน

ข้อมูลที่อยู่ในคลังข้อมูลมีความเชื่อมโยงกัน ทำให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างลื่นไหล

3.เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

ถึงแม้ Data Warehouse จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากหลากหลายที่ แต่ก็มีระบบการจัดเก็บที่มีความปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนตัว สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างประมีสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์

4.วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อมีข้อมูลที่พร้อมใช้งานและหลากหลาย องค์กรสามารถนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ได้หลายด้าน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกและนำไปวางแผนทางการตลาดต่อไป

5.ช่วยตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ วางแคมเปญ และแผนที่จะใช้ในอนาคต เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

สรุป Data Warehouse

สรุปให้เข้าใจง่าย ๆ Data Warehouse คือ คลังข้อมูลที่รวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไว้ที่เดียวและเข้าถึงได้ง่าย ช่วยในการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ Data Warehouse จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลสมัยนี้

เพื่อให้คุณก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจ การมีระบบคลังข้อมูลที่เหมาะสมกับองค์กรก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ และหากคุณสนใจเรื่อง Data Warehouse อยากรู้ว่าองค์กรของคุณควรมี Data Warehouse หรือไม่ ? มีข้อมูลเยอะแต่ไม่รู้จะเลือกใช้ระบบคลังข้อมูลแบบไหนดี? สามารถปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก Data Wow ได้วันนี้ที่ sales@datawow.io หรือโทร 02-024-5560