city_view

จุดประกายความสำเร็จให้ธุรกิจคุณ
ด้วย Custom AI

ออกแบบให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้จริง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี
custom-aicustom-ai

Custom AI

ปัจจุบันโลกกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับ
การแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวและคำนึงถึงยอดขาย
รวมถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา ทำให้ธุรกิจต่างๆ
นำเทคโนโลยีรวมถึง AI มาใช้ประโยชน์

ปัจจุบันโลกกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
พร้อมกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้ธุรกิจต่างๆ
ต้องปรับตัวและคำนึงถึงยอดขาย รวมถึงการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา ทำให้ธุรกิจต่างๆ
นำเทคโนโลยีรวมถึง AI มาใช้ประโยชน์

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วย การพัฒนา AI Solution ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ ธุรกิจไทย แบบครบวงจร

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมด้วยการพัฒนา AI Solution ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ ธุรกิจไทยแบบครบวงจร

Custom AI
custom-ai

เพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ด้วย AI โซลูชันที่ใช่

01 Increase Revenue

Intelligent Pricing Optimization

เพิ่มกลยุทธ์การกำหนดราคาแบบ Real-Time ด้วยข้อมูลในตลาด ราคาคู่แข่ง และพฤติกรรมของลูกค้า


Demand Forecasting

คาดการณ์ความต้องการในตลาดเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น เช่น การจัดการสินค้า คงคลัง ด้วยการทำนายการเปลี่ยนแปลง ของตลาด อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคาด การณ์การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหว ของตลาด


Personalized Customer Experiences

ทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ ตรงกับความสนใจช่วยยกระดับความพึงพอ ใจของลูกค้าและเพิ่มความผูกพันกับแบรนด์

02 Reduce Cost

Automation of Repetitive Tasks

เพิ่มกลยุทธ์การกำหนดราคาแบบ Real-Time ด้วยข้อมูลในตลาด ราคาคู่แข่ง และพฤติกรรมของลูกค้า


Predictive Maintenance

ระบบการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ ตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT เพื่อคาดการณ์การบำรุงรักษาหรือความเสียหาย เพื่อหลีกเลี่ยงเวลาหยุดทำการซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง และเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้


Supply Chain Optimization

ตรวจสอบความต้องการ รูปแบบสินค้าคงคลัง และข้อมูลลอจิสติกส์เพื่อลดปัญหาสินค้าหมดหรือล้นสต็อก ทำให้การบริหารสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Early Fraud Detection

ตรวจจับการฉ้อโกงล่วงหน้า จากความผิดปกติที่อาจบ่งบอกถึงกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงเช่น การชำระเงิน การฉ้อโกง การโจมตีแบบฟิชชิง และการระบุโจรกรรม

03 Data Democratization

Powerful 360° View

ทำความเข้าใจลูกค้าในทุกมิติ กระจายข้อมูลเชิงลึกให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ผลักดันการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมอำนาจการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล


Competitive Benchmarking

เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง วิเคราะห์ช่องว่างทางธุรกิจ เพื่อเร่งพัฒนาองค์และปรับตัวได้ทันทุกสถานการณ์


Market Listening

ส่องเทรนด์ที่กำลังมาแรง ประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจ หรือเก็บข้อมูลที่ต้องการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสร้างโอกาสทางธุรกิจ


Real-time Decision Making

วิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และตีความข้อมูลแบบเรียลไทม์ในทุกแพลตฟอร์มเพื่อการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีและชาญฉลาด

Real-World AIin Action

Manufacturing

Retail & Hospitality

Financial Services

Agriculture

Marketing & Media

Logistics

Manufacturing

Retail & Hospitality

Financial Services

Agriculture

Marketing & Media

Logistics

Supply Chain Management

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง การทำนายความต้องการและการวางแผน Logistics

Predictive Maintenance

ระบบการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เพื่อทำนายความต้องการในการบำรุง รักษา เครื่องจักรหรือระบุความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า

Safety Inspection

ระบบตรวจสอบความปลอดภัยอัตโนมัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้

Supply Chain Management

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง การทำนายความต้องการและการวางแผน Logistics

Predictive Maintenance

ระบบการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เพื่อทำนายความต้องการในการบำรุง รักษา เครื่องจักรหรือระบุความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า

Safety Inspection

ระบบตรวจสอบความปลอดภัยอัตโนมัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้

ทำไมต้องData Wow ?

Customer-Centric Approach

Customer-Centric Approach

เพราะประสบการณ์ลูกค้าคือสิ่งที่เราให้คุณค่า เราจึงให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด ถ่ายทอดตามแบบฉบับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

End-to-End Services

End-to-End Services

บริการด้าน AI ครบวงจร การวิเคราะห์ข้อมูล การทำ ETL (Extract, Transform, Load) การจัดเตรียมข้อมูล การทำ Model Training และ Deployment โดยมีทีมงานซัพพอร์ตตลอดโปรเจกต์

Tailored AI Solutions

Tailored AI Solutions

AI โซลูชัน ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของธุรกิจด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI

Highly Experienced In-house Tech Experts

Highly Experienced In-house Tech Experts

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญครบครัน Data Scientists, Data Engineers, Data Consultants และ Developers

Fast, Flexible, and Scalable

Fast, Flexible, and Scalable

อยู่เหนือการแข่งขันด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ปรับตัวให้ทันกับทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและก้าวข้ามขีดจำกัดของทรัพยากรได้

Certified Data Security and Privacy Provider

Certified Data Security and Privacy Provider

ได้รับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 27701 มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

why-bg-vector

ได้รับความไว้วางใจจาก
ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการให้บริการ
ที่มี ความปลอดภัยและเชื่อถือ ได้ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้กับลูกค้า

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการให้บริการ ที่มี ความปลอดภัยและเชื่อถือ ได้ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้กับลูกค้า

pm722313pm744494