TH

ตัวอย่าง AI Use Case ทางด้านFood

AI ได้เข้ามามีส่วนในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในสายการผลิต ตั้งแต่ด้านการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิตและการส่งออก ความสะอาดของอุปกรณ์และตัวเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงการให้บริการในธุรกิจร้านอาหาร เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Food

ตัวอย่างการใช้ AI ใน Food Sorting

ในสายการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร หนึ่งในขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุด คือการคัดขนาดและจัดเรียงวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูป หรือบรรจุในบรรจุภัณฑ์ ลักษณะของวัตถุดิบที่แตกต่างกันจะมีผลต่อมุมมองของผู้ซื้อ เช่น ผู้บริโภคมักชอบผลไม้ที่สีสดและสม่ำเสมอในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังจำเป็นต้องใช้คนในการคัดแยกและบรรจุ การนำ AI เข้ามาเพื่อวิเคราะห์สี และพื้นผิวของผลไม้และจัดเรียง จะช่วยลดเวลาในการบรรจุ และลดแรงงานคนได้อีกด้วย

Food

ตัวอย่างการใช้ AI ในAnomaly Detection

Food

อีกตัวอย่างที่น่าสนใจของการนำ AI มาใช้ในสายการผลิตคือ กรณีของมันฝรั่งหั่นเต๋าสำหรับเด็กของบริษัท Kewpie ซึ่งถูกควบคุมด้วยเกณฑ์ที่เข้มงวด มันฝรั่งจึงจำเป็นต้องถูกตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ก่อนนำไปวางขาย ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นจุดคอขวดที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่างละเอียด ทางบริษัทจึงได้นำ AI เข้ามาทำหน้าที่เป็น Anomaly Detector โดยหลังจากการติดตั้ง พบว่าระบบสามารถตรวจจับความผิดปกติได้ ถึงแม้ตัวมันฝรั่งจะถูกลำเลียงด้วยสายพานความเร็วสูงก็ตาม โดยทางบริษัทมีแผนที่จะนำ AI ไปใช้กับสายการผลิตวัตถุดิบอื่น ๆ เช่น ไข่ และธัญพืช

Food

ตัวอย่างการใช้ AI ใน Workplace Sanitary

สุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ข้อบังคับด้านความสะอาดและมาตรการ Social Distancing ทำให้ในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิตต้องถูกตรวจสอบ แต่ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องลดจำนวนคนเพื่อลดการสัมผัส การนำ AI ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้จึงสามารถทำให้แน่ใจว่าผู้ปฎิบัติงานใส่หน้ากาก ถุงมือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ระหว่างปฏิบัติงาน และผ่านข้อจำกัดด้านจำนวนคนอีกด้วย ตัวอย่างของการนำ AI มาใช้ในเรื่องของความสะอาดเช่น บริษัท KanKan ที่นำกล้องพร้อม AI ไปใช้ในสายการผลิตอาหาร หรือ ในปี 2020 บริษัท Dragontail systems ได้ให้บริการในลักษณะเดียวกันกับร้านอาหาร ระหว่างการระบาดของ Covid-19 โดยทำการติดทั้งหน้าร้าน และหลังร้าน เพื่อติดตามผู้ปฎิบัติงานผ่านใบหน้าว่าแต่งกายถูกต้องหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าอาหารของร้านสะอาด และปลอดเชื้อ

Food

Other use cases

Food

นวัตกรรมข้างต้นเป็นตัวอย่างของการประยุกต์นำ Computer Vision AI ซึ่งทำงานเกี่ยวกับรูปภาพรวมเข้ากับเครื่องจักร และกล้องวงจรปิดแต่ดั้งเดิม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนลดต้นทุนคนและเวลา และควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับ ทั้งนี้เรายังสามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจได้ เช่น การใช้ AI ร่วมกับเทคนิค Data Mining เพื่อเสนอเมนูอาหารที่ตรงใจลูกค้า รวมทั้งการคิดค้นเมนูใหม่ หรือการนำ AI ไปใช้ใน Supply Chain เพื่อจัดการคลังวัตถุดิบ ลดการสูญเสีย และคอยติดตามเส้นทางของวัตถุดิบ เพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางวัตุดิบตั้งแต่ถูกเก็บเกี่ยวจนถึงมือผู้บริโภค

Food

Data Wow พร้อมนำเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ เรามีทีมที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในหลากหลายอุตหกรรมที่สามารถออกแบบ Customised AI Solution ให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจคุณ

เรามอบการดูแลอย่างดีที่สุดตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อประสิทธิภาพของธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ หากบริษัทใด

สนใจรับบริการ

ปรึกษาบริการด้าน AI กรอกฟอร์มนี้หรือโทร 02-024-5560

ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจของคุณ
+66
ฉันต้องการรับโปรโมชันและข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับ Data Wow และบริการอื่น ๆ จากเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อยและพันธมิตรทางธุรกิจ ​(คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ)
เมื่อคลิกที่ "ส่งแบบฟอร์ม" ทางบริษัทจะหมายความว่าคุณยินยอมให้เราส่งข้อมูลที่คำขอดังกล่าวตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา.