AI ช่วยให้คุณถามคำถามที่ดีขึ้น และแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่าได้

AI ช่วยให้คุณถามคำถามที่ดีขึ้น และแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่าได้

เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจต้องเผชิญกับปัญหาของปัญญาประดิษฐ์และส่วนใหญ่เป็นแนวคิดของการทำงานที่พวกเขาจะต้องเผชิญในอนาคต แต่ตอนนี้ มากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัททั่วโลกที่กำลังนำ AI เข้ามาใช้งานอย่างเต็มที่ โดยที่มีการลงทุนที่สูงมากในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การจัดการและประมวลผลข้อมูล คอมพิวเตอร์คลาวด์ และภาคในการเงิน ในองค์กรแต่ละประเภทก็ได้นำเทคโนโลยี AI เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของพวกเขา และเครื่องมือ Generative AI เช่น ChatGPT ก็ทำให้ผู้ใช้งานต้องถามหาวิธีที่จะนำ AI เข้ามาพัฒนาธุรกิจได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม บริษัทส่วนใหญ่ยังคงมองว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแทนมนุษย์ในงานที่ต้องทำซ้ำๆ เช่นการย้ายสินค้าในคลังสินค้า และเพิ่มความสามารถให้กับควบคู่กับทักษะที่เกี่ยวข้องกับการถามในลักษณะของการพิจารณาอย่างใกล้ชิด เช่น การคิดอย่างมีเหตุผล นวัตกรรม การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นเอกลักษณ์ และความกระตือรือร้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้สามารถเสริมสร้างความเข้าใจโลกที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราสามารถตั้งคำถามที่มีลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นและช่วยสร้างความคิดใหม่ ในวิจัยพบว่า บริษัทได้รับประโยชน์อย่างมากในการใช้ AI เป็นเพื่อนร่วมงานในหลายๆ ด้าน เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และการวิจัยเร่งรีบ การร่วมงานกับเทคโนโลยีในลักษณะนี้สามารถช่วยเสริมสร้างคำถามที่มีความหลากหลาย ซึ่งอาจทำให้พวกเขาเป็นผู้แก้ไขปัญหาที่มีความฉลาดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังเห็นผลกระทบเบื้องต้นของระบบ AI ที่มีความตระหนักถึงบริบทมากขึ้น (เช่น ChatGPT) และเมื่อมันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทักษะในการตั้งคำถาม (หรือสร้างแนวความคิด) ก็จะมีความคุ้มค่ามากขึ้นในกระบวนการค้นพบ

แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะได้รับรู้ถึงความจำเป็นในการตั้งคำถามที่ฉลาดของนักพัฒนาซอฟต์แวร์เมื่อพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติ (เพื่อลดความลำบากและการตั้งสมมุติฐาน) แต่คำพูดเกี่ยวกับส่วนกลับของความสัมพันธ์ระหว่าง AI และการสอบถามนั้นยังมีน้อยมาก ๆ : ซึ่งคือศักยภาพของเทคโนโลยีในการช่วยให้คนอยากรู้ปัญหาที่กว้างขึ้น และเป็นผู้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการทำงาน การศึกษานี้จึงมุ่งหวังที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ผ่านการเสวนาเชิงออกแบบและการสนทนาที่ลึกซึ้งกับผู้นำธุรกิจที่นำเทคโนโลยีจากหลากหลายประเทศและอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้เรายังทำการสำรวจกับผู้นำประมาณ 200 คน จากมากกว่า 30 ประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้บริหารของเราที่ MIT เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ปัจจุบันของประเทศและองค์กรของพวกเขาได้มีผลกระทบต่อรูปแบบการสอบถามและพฤติกรรมและผลลัพธ์ในการนวัตกรรมของพวกเขา (จากวิจัยนี้ เราได้กำหนดความหมายของ "ปัญญาประดิษฐ์" ในระดับที่กว้างขวางซึ่งรวมถึง Machine Learning, Deep Learning, หุ่นยนต์ และGenerrative AI)

ผลสำรวจพบว่ามีสองแนวทางที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความเชื่อมโยงกัน ที่ผู้นำจะทำตามเพื่อเสริมการสอบถามของพวกเขาและทีมเมื่อพวกเขาใช้ AI ในการทำงานเกี่ยวกับการถามคำถาม

ในแนวทางแรก พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนความเร็วและลำดับของคำถามของพวกเขา: AI สามารถเพิ่มความเร็วของการถามคำถาม ความหลากหลายของคำถาม และความแตกต่างของคำถาม ผลจากการวิจัยที่กำลังดำเนินการแสดงให้เห็นว่า AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งสามอย่างได้เป็นอย่างมาก

ในแนวทางที่สอง AI สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเพื่อให้คำถามกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงได้ หรือที่เราเรียกว่า "คำถามที่กระตุ้น" นั่นทำให้นำผู้นำออกจากพื้นที่ปลอดภัย และเข้าสู่ความเสี่ยงต่อการคิดที่ผิด ความไม่สบายใจ และสะท้อนถึงความจริงมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดส่งเสริมการคิดและนวัตกรรมใหม่มากยิ่งขึ้น

มาดูกันว่าแต่ละเส้นทางสามารถนำไปสู่แนวคิดที่โดดเด่นได้อย่างไร

เพิ่มความเร็ว ความหลากหลาย และความแตกต่างในการถามคำถาม

enter link description here

การร่วมมือกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มความเร็ว ความหลากหลาย และความแตกต่างของคำถาม ต้องให้องค์กรฝึกอัลกอริทึมในการตอบคำถามเบื้องต้นและง่าย (ใช่/ไม่ใช่) ได้เอง และเปิดเผยลักษณะที่ถูกซ่อนอยู่ลึก ๆ ในข้อมูล เมื่อมีรากฐานนี้ มนุษย์ก็สามารถเริ่มสำรวจคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริบทและความละเอียดที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ซึ่งเทคโนโลยี AI ยังไม่สามารถตอบคำถามดังกล่าวได้เองในขณะนี้

ความเร็วในการถามคำถาม

อัลกอริทึมสามารถให้คำตอบที่ผู้ถามถามได้ทันที ซึ่งเป็นการช่วยให้พวกเขาสามารถถามคำถามได้มากขึ้นและบ่อยขึ้น ในการวิจัยพบว่า 79% คำถามมากขึ้น 18% ถามคำถามเท่าเดิมและ 3% ถามคำถามน้อยลง ที่ Cybereason บริษัทที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นักวิจัยใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามพื้นฐานทันที และเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ทีมทำการย้อนกลับสู่แนวทางการศึกษาที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น สาเหตุของการเกิดเหตุ ในอดีต CEO Lior Div กล่าวว่า ความเร็วในการที่ AI แทนที่ข้อมูลในช่องว่างนั้นเปิดโอกาสใหม่ในการตั้งคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และแรงจูงใจของแฮกเกอร์จริงๆในสถานการณ์ที่กำหนด

แน่นอน การใช้ AI เพื่อสร้างคำถามที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็มีความเสี่ยงด้วย คนอาจยังคงถามคำถามมากขึ้นโดยไม่ได้มีแนวทางในการใช้คำตอบที่ได้รับ ซึ่งสิ่งสำคัญคือการรู้จุดประสงค์ตั้งแต่ต้นก่อนถามคำถาม นั่นหมายความว่ามนุษย์ยังคงสำคัญในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ความหลากหลายในการถามคำถาม

AI ช่วยค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูลที่มีปริมาณมาก - การเชื่อมโยงที่มนุษย์อาจพลาดโดยง่ายหากไม่มีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย การรู้ว่าพวกเขามีเครื่องมือนี้อยู่ช่วยทำให้การถามคำถามกว้างขึ้นและได้ความคิดใหม่ๆที่พวกเขาอาจไม่ได้พิจารณามาก่อน ในการวิจัยพบว่าการใช้ AI ทำให้ผู้ถามถามคำถามที่ต่างจากที่พวกเขาจะถามถึง 94%

พิจารณาตัวอย่างนี้: Kli Pappas ผู้อำนวยการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทายผลในบริษัท Colgate-Palmolive ระบุว่าทีมของเขาใช้ AI เพื่อทำความเข้าใจว่าถ่านหินกลายเป็นส่วนประกอบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้อย่างไร เพื่อให้พวกเขา "ค้นหาถ่านหินครั้งถัดไป" อัลกอริทึมของพวกเขาสร้างคำถามและคำตอบขึ้นมาจากการค้นหาข้อมูลเบื้องต้น และสร้างภาพวาดแบบตลอดประวัติการเคลื่อนไหวยาวนานหลายทศวรรษ ตั้งแต่การใช้ถ่านหินให้การผลักเซลล์ผิวใรเกาหลีใต้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ไปจนถึงการใช้ถ่านหินในผลิตภัณฑ์ล้างหน้าในสหรัฐฯ และผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วโลก ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI นำทีมให้ตั้งคำถามที่ไม่น่าจะเป็นที่สังเกตเห็นเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตที่ไม่คาดคิด "เรามองย้อนกลับไปในแต่ฃะหมวดหมู่และพยายามสังเกตแนวโน้มการเคลื่อนไหวระหว่างหมวดหมู่ จากการดูแลผม การดูแลผิวหน้า และการดูแลฟัน" Pappas กล่าว "การทำเช่นนี้จะนำคุณไปสู่อนาคตที่อยู่ข้างหน้า"

ความหลากหลายในการถามคำถาม

การใช้ AI ยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งโดยการช่วยให้ผู้ใช้เกิดคำถามที่ใหม่และข้ามไปสู่กลุ่มคำถามที่เกี่ยวข้องกันแต่อยู่ในด้านที่ต่างกัน - ที่เรียกว่า "Category Jumping" - ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมของการสอบถามนวัตกรรม - ที่นำความเข้าใจจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า AI ได้ช่วยเปลี่ยนทิศทางของทีม องค์กร หรืออุตสาหกรรม ให้ถามคำถามที่มีความหลายหลากมากขึ้นถึง 75%

เมื่อคุณรู้ว่าเทคโนโลยีสามารถคัดกรองข้อมูลมากกว่าและเชื่อมต่อเส้นทางมากกว่าที่คุณทำได้ด้วยตนเอง มันจะช่วยให้คุณมีสิทธิ์ถามคำถามที่กว้างขึ้น เป็นคำถามที่ไม่สามารถถามได้ ถ้าคุณต้องตอบคำถามเหล่านั้นด้วยตัวคุณเอง เนื่องจากมันคือปัญหาที่เรื่องยากสำหรับสมองมนุษย์ หรือเกิดจากลำเอียงที่ตอบคำถามนั้น

แม้คำถามใน Category-Jumping อาจจะไม่เกิดขึ้นในทุกครั้งที่ใช้ AI แต่การเปิดใจต่อโอกาสและให้เสรีภาพในการสอบถามสามารถเปิดทางให้เกิดบ่อยขึ้น นี่คือวิธีที่ Mir Imran นักสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และผู้ก่อตั้งของ InCube Labs อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราคุยกัน "ปัญญาประดิษฐ์สามารถนำตัวแปรที่น่าสนใจมาและสร้างความเชื่อมโยงที่ใหม่ ๆ เมื่อเส้นทางซับซ้อนมากขึ้น มันจะก่อให้เกิดการสั่งคำถามใหม่และส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง" นั่นคือการเชื่อมโยงที่ใหม่ของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถกระตุ้นคำถามใหม่ของคุณ ซึ่งนำไปสู่การสืบค้นหาสิ่งที่ผู้อื่นไม่เคยคาดคิด - เช่น โรบอตยาที่ทีมของ Imran สร้างขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เพื่อแทนที่การฉีดยาภายนอกด้วยการฉีดยาภายใน

สร้างเงื่อนไขสำหรับคำถามที่ดีขึ้น

ปัญญาประดิษฐ์สามารถนำผู้นำออกจากรูปแบบการดำเนินงานที่เคยใช้อยู่และบังคับให้พวกเขายอมรับการควบคุมที่คำถามจะนำพาพวกเขาไปในทิศทางใด ๆ นั้นเป็นสิ่งดี การเร่งของคำถามที่เพิ่มขึ้น ความหลากหลาย และโดยเฉพาะความแตกต่างช่วยให้รู้จักในจุดที่คุณคิดว่าคุณเป็นความผิดทางปัญญา เช่นการเข้าใจที่ผิด และการก่ออาการไม่สบายใจและสงบทางพฤติกรรม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เราค้นพบว่ามักจะผลิตเส้นทางของการสอบถามที่เปลี่ยนเกมในที่สุด Jeff Wilke CEO ของ Amazon Consumer Worldwide และผู้ร่วมก่อตั้ง Re:Build Manufacturing - ได้ยอมรับสภาพเหล่านี้ไม่เพียงแค่ในงานประจำวันในฐานะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี แต่ตลอดการทำงานของเขา โดยมันเปลี่ยนแปลงแบบของจิตใจของเขาในขณะที่เคลื่อนไปข้างหน้า เขายังบอกอีกว่า "หากคุณมองหาสิ่งที่คุณไม่รู้ และคุณกล้าที่จะผิด ไม่รู้อะไร คำถามมากขึ้น และบางครั้งอาจต้องอับอายทางสังคม แล้วฉันคิดว่าคุณจะสร้างแบบจำลองที่ครอบคลุมมากขึ้น และแบบจำลองนั้นจะใช้งานได้ดีในชีวิตของคุณ"

แต่ยังมีปัญหาที่จะทำให้ทีมทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ได้ลำบาก: การวิจัยแสดงให้เห็นว่ามันอาจเป็นอุปสรรคที่ยากในการให้ความเชื่อถือแก่เทคโนโลยีเนื่องจากความสามารถเหนือกว่าคนและการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดของ AI อาจกีดกันพวกเขาจากการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ นั่นเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยสังเกตเห็นในองค์กรและได้รับความรู้จากการสนทนากับผู้นำ

ความไม่ไว้วางใจในเทคโนโลยีจะทำให้การสอบถามที่สร้างสรรค์เป็นไปได้ยาก ดังนั้นควรมองหาทางแก้ไขสิ่งนี้และอย่าเพียงแค่ให้ AI มาผลิตเงื่อนไขสำหรับการคิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พิจารณาว่าคุณสามารถใช้วิธีอื่น ๆ เพื่อสร้างเงื่อนไขนั้นได้อย่างไร มีช่องว่างในกระบวนการแก้ปัญหาของคุณที่ดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร คุณอาจจะใช้โอกาสนั้นในการทำให้คนสับสน ทำให้พวกเขาสร้างคำถามที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกินความรู้ที่ความเข้าใจของพวกเขา สิ่งที่ทำให้พวกเขาสบายใจและใช้ภาษาที่พวกเขาเคยใช้และทำ ในขณะเดียวกัน คุณยังสร้างความปลอดภัยทางจิตใจให้กับคนในองค์กรของคุณในการสอบถามคำถาม และใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเรียนรู้จากคำถามเหล่านั้น เมื่อมีความปลอดภัยทางจิตใจพวกเขาสามารถพูดว่า "ฉันผิด","ฉันรู้สึกไม่สบายใจ","และ"ฉันยังคงคิดอยู่" โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์

แทนที่จะแก้ไขความขัดแย้งเหล่านั้นอย่างลงตัว ผู้นำและทีมต้องเรียนรู้ที่จะรับภาวะไม่แน่นอนที่มาจากการสอบถามคำถามที่พาพวกเขาไปสู่พื้นที่ใหม่ ๆ ขณะที่กระบวนการนี้ไม่ง่าย แต่ผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้น นั่นอาจเป็นประโยชน์สำหรับการร่วมงานกับระบบ AI ความตื่นเต้นให้พลังและกำลังใจในการผ่านกระบวนการที่ยากลำบากและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

หลีกเลี่ยงข้อจำกัดของ AI ด้วยความแข็งแกร่งของมนุษย์

enter link description here

ปัญญาประดิษฐ์อาจมีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์ในบางด้าน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเช่นกัน อย่างเช่นเทคโนโลยีนี้มีแนวโน้มที่จะมองย้อนกลับไปดูข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ - และอนาคตอาจจะไม่คล้ายกับอดีตเลย อีกทั้งข้อมูลการฝึกอบรมที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องอื่น ๆ (เช่นข้อมูลที่ลำเอียง) ก็อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่ลง

ผู้นำและทีมงานของพวกเขาต้องจัดการข้อจำกัดเหล่านี้หากพวกเขาต้องการที่จะพิจารณาปัญญาประดิษฐ์เป็นพาร์ทเนอร์ในการคิดในแบบสร้างสรรค์ แล้วต้องทำอย่างไร? โดยการให้ความสำคัญกับสมองของมนุษย์และเครื่องมือสามารถช่วยเสริมสร้างกันเอง ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์เพิ่มปริมาณของข้อมูลที่เราสามารถประมวลผลและระดับของความซับซ้อนที่เราสามารถจัดการได้ ประสิทธิภาพในการทำงานของสมองเราจะลดลง และตัดสินใจสร้างความคิดและหลังจากนั้นสามารถอธิบายมันให้คนอื่นเข้าใจ ในขณะที่เครื่องจักรไม่มีความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจทางศีลธรรม พวกเราสามารถใช้ทักษะที่สำคัญเหล่านี้ขณะปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้เราเพิ่มความเร็ว ความหลากหลาย และความแตกต่างในคำถามที่เรากำลังถามเพื่อแก้ปัญหาในองค์กรของเรา เหตุผลเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมในกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ - และการปรับใช้สิ่งเหล่านี้อาจลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์ต่อแรงงานของมนุษย์

เมื่อมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ทำงานในทักษะที่เหมาะสมที่สุดของพวกเขา พวกเขาสามารถเปลี่ยนความไม่รู้เป็นรู็ ทำให้เปิดโอกาสในความคิดมากขึ้น: ความคิดที่ไม่เป็นทางตรรกะที่ไม่สามารถทำได้โดยอย่างอื่น การใช้ศักยภาพนี้ต้องให้ผู้นำมองความสิ่งใหม่ในปัญญาประดิษฐ์ - ไม่ใช่เพียงเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพ และอัตโนมัติ แต่เพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ จินตนาการ และนวัตกรรม นอกจากนี้ยังต้องการสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุน สร้างสรรค์ และให้ความสำคัญในการถามคำถาม - และไม่จำเป็นต้องทราบคำตอบ