Data Governance คืออะไร พร้อมแนะนำ Framework ที่ใช้งานได้จริง!

Data Governance คืออะไร พร้อมแนะนำ Framework ที่ใช้งานได้จริง!

การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจของคุณสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างชาญฉลาด แต่แท้จริงแล้วนอกจากขั้นตอนการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีความสำคัญ การนำข้อมูลไปใช้อย่างชาญฉลาดก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะหากคุณมีข้อมูลครบมือแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ข้อมูลที่มีอยู่ก็อาจไม่ส่งผลประโยชน์ใด ๆ ให้กับองค์กร

หลักการ “ธรรมาภิบาลข้อมูล” หรือ “Data Governance” คือหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน กำหนดทิศทาง และควบคุมการใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Data Governance คืออะไร

ธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance คือ กระบวนการที่กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูล เริ่มตั้งแต่ที่มาของข้อมูล การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การทำลาย การเข้าถึง และการรักษาความปลอดภัย เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยบริหารและกำหนดทิศทางการใช้ข้อมูล จึงเป็นเหตุผลที่ Data Governance มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์กรที่ต้องการเป็น Data Driven Organization

Data Governance Framework คืออะไร

data governance แปลว่า

Data Governance ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่ดี และเป็นแนวทางที่ช่วยกำหนดทิศทาง ควบคุม จัดการคุณภาพข้อมูลให้มีคุณภาพ ซึ่งขั้นตอนนี้จะทำให้การบริหารข้อมูลภายในองค์กรดีขึ้นได้ แต่ทั้งนี้การจัดทำ Data Governance นั้นไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวชัดเจน เราจึงกำหนด Data Governance Framework ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง มาทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลย

Policy & Standard

Policy & Standard เป็นนโยบายและมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล โดยจะต้องจัดทำเอกสารเพื่อเพิ่มความชัดเจนของข้อมูลและง่ายต่อการจัดเก็บ เช่น เอกสาร การใส่คำอธิบายของข้อมูลหรือชนิดข้อมูล และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นต้น

Privacy & Compliance

Privacy & Compliance คือการจำกัดความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูลและการอนุญาตให้ใช้งาน การจัดลำดับความสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับ

Role & Responsibility

Role & Responsibility เป็นการกำหนดและมอบหมายความรับผิดชอบในการจัดระเบียบข้อมูลว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูล (Data Owner) ใครเป็นผู้ใช้ข้อมูล (Data User) หรือผู้สนับสนุนข้อมูล (Data Supporter)

Process

Process คือขั้นตอนการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ ซึ่งข้อมูลแต่ละประเภทก็จะมีการจัดเก็บที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสม และพร้อมใช้งานตลอดเวลา

Guideline

Guideline คือ แนวทางปฏิบัติ ที่ควบคุมการทำงานภายในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประโยชน์ของ Data Governance

อย่างที่เราทราบกันว่าประโยชน์หลัก ๆ ของ Data Governance คือ การจัดการข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานได้จริง ตลอดจนสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กร นอกจากนี้ Data Governance ยังมีข้อดีอื่น ๆ อีก เช่น

1.เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

การวางโครงสร้างที่ดี จะทำให้สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้การค้นหาและการเข้าถึงเป็นไปได้อย่างง่ายดาย สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันทีเมื่อต้องการ

2.ป้องกันข้อมูลจากความเสี่ยง

Data Governance สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลเป็นควาบลับของแต่ละองค์กร การป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลและการโจมตีทางไซเบอร์ ถือเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญ

3. ดูแลคุณภาพของข้อมูลให้คงเดิม

นอกจาก Data Governance จะสามารถกำหนดหน้าที่และวางแผนการจัดการข้อมูลแล้ว ยังช่วยดูแล รักษาคุณภาพของข้อมูลให้ หากมีการจัดการที่ดีและเป็นระบบ

4. ใช้ข้อมูลได้หลากหลายมิติมากขึ้น

เมื่อมีการบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง ข้อมูลคงคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันที จึงข้อมูลที่พร้อมใช้งานและสามารถนำใช้ได้หลากหลายนั่นเอง

องค์กรไหนบ้างที่ควรทำ Data Governance

วัตถุประสงค์ของ Data Governance คือ การกำหนดบทบาทและหน้าที่ในกระบวนการจัดการข้อมูล ให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งองค์กรที่ทำ Data Governance หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล อยู่แล้ว คือ หน่วยงานรัฐบาลที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมหาศาล และเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ จึงต้องมีการวางระบบการใช้ข้อมูล กำหนดหน้าที่ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ข้อมูล

นอกจากองค์กรรัฐบาลแล้ว Data Governance ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกองค์กร ที่ต้องการความเป็นระเบียบ สามารถจัดการข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้ โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการเป็น Data Driven Organization

ตัวอย่าง Data Governance Framework จาก The Data Governance Institute

Data Governance Framework คือ ขอบคุณรูปจาก The Data Governance Institute

เป็น Framework ที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และองค์กรที่มีระบบข้อมูลซับซ้อน มีการวาง Framework ที่เป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยถึงความรับผิดชอบ กระบวนการ เครื่องมือ บุคลากร และองค์กรที่จำเป็นสำหรับการกำกับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิผล

สรุป

โดยสรุปแล้ว Data Governance คือกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง กำหนดและวางแผนการใช้ข้อมูลให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำข้อมูลนั้นมาต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างก้าวกระโดด

Data Governance หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจ ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่การเป็นผู้นำ หากคุณสนใจเรื่อง Data Governance อยากรู้ว่าองค์กรของคุณควรใช้ Data Governance หรือไม่? สามารถปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก Data wow ได้วันนี้ที่ sales@datawow.io หรือโทร 02-024-5560 เราพร้อมดูแลคุณอย่างเต็มที่