สรุป Data Visualization คืออะไร ฉบับเข้าใจง่าย พร้อมแนะนำ Tools

สรุป Data Visualization คืออะไร ฉบับเข้าใจง่าย พร้อมแนะนำ Tools

การสื่อสารถือเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) และ นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)เพื่อนำเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และผู้รับสารมีความเข้าใจตรงกันกับนักวิเคราะห์ข้อมูล เช่น มีอะไรที่กำลังไปได้ดี มีตรงไหนที่ต้องปรับปรุง และนำข้อมูลไปพัฒนาแผนทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม จึงมีการนำ Data Visualization เข้ามาช่วย บทความนี้จะพาคุณมาเจาะลึกว่า Data Visualization คืออะไร พร้อมแนะนำ 5 เครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณ

Data Visualization คืออะไร

Data Visualization คือ การนำข้อมูลหรือ Data ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผล มานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านการมองเห็น คนอ่านสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าตัวชิ้นงานต้องการสื่อสารอะไร ทำให้ชี้ประเด็นของข้อมูลได้อย่างตรงจุด

ประเภทของ Data Visualization

Data Visualization หมายถึง การทำข้อมูลให้เป็นภาพ โดยรูปแบบสื่อแต่ละประเภทจะมีการแสดงผลที่แตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการแสดงผล ซึ่งประเภทของ Visualization ประกอบด้วย

1.กราฟ (Graph)

Visualization คือ

กราฟ เป็นรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่แสดงตำแหน่งของข้อมูล และการลากเส้นเชื่อมในแต่ละจุด เพื่อดูแนวโน้มของข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป

2.แผนภูมิ (Charts)

visualization ประกอบด้วย

แผนภูมิ เป็นรูปแบบการนำเสนอที่หลายคนคุ้นเคยกันมากที่สุด ใช้เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ต่าง ๆ สามารถแสดงผลลัพธ์ได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

3.แผนที่ (Maps)

data visualization แปลว่า

แผนที่ เป็นการนำเสนอข้อมูลบนแผนที่ด้วยการใส่สีแสดงความเข้ม หรือที่เรียกกันว่า Heat Map เพื่อนำเสนอข้อมูลของเกี่ยวกับแต่ละพื้นที่

4.อินโฟกราฟิก (Infographics)

Infographics

อินโฟกราฟิก เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือด้านกราฟิกเข้ามาช่วย สามารถใส่เทคนิค Storytelling เพื่อให้ข้อมูลน่าสนใจและดึงดูดมากยิ่งขึ้น ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว

5.แดชบอร์ด (Dashboard)

Dashboards

แดชบอร์ด เป็นการนำเอาข้อมูลต่าง ๆ มาเรียบเรียงและนำเสนอเป็นภาพ โดยใช้แผนภูมิและกราฟหลากหลายรูปแบบมาสรุปให้อยู่ในหน้าจอเดียว ทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจข้อมูลภาพรวมทั้งหมดได้ทันที

ข้อดีในการทำ Data Visualization คืออะไร

การทำ Data Visualization มีข้อดีหลัก ๆ คือสามารถสรุปข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็น สามารถสื่อสารออกไปให้เข้าใจตรงกันทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร และยังมีประโยชน์อื่น ๆ ในการช่วยให้ธุรกิจของคุณทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ดังนี้

1.ช่วยให้ข้อมูลมีความน่าสนใจมากขึ้น

การทำ Data Visualization คือ การทำข้อมูลให้เป็นภาพ จึงมีการใช้สีเพื่อแบ่งสัดส่วนของข้อมูล เรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ มีความสวยงาม ดึงดูดให้ผู้รับสารเกิดความสนใจมากกว่าการนำเสนอ Data ที่ซับซ้อน

2.ช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น

แม้ข้อมูลจะมีจำนวนมหาศาล หรือมีความซับซ้อนเพียงใด หากอยู่ในรูปแบบของ Data Visualization ที่สรุปข้อมูลออกมาในรูปภาพรูปเดียวก็สามารถเข้าใจสารที่ต้องจะสื่อได้ทันที

3.ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

การแสดงผลในรูปแบบ Data Visualization จะช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบและวัดผลลัพธ์ได้จากการมองเห็น สามารถประมวลผลได้ไวและช่วยตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

4.ช่วยประหยัดเวลาทำความเข้าใจ

อีกหนึ่งประโยชน์ของการทำ Data Visualization คือ ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ทันทีผ่านการมองเห็น ทำให้ลดเวลาในการทำความเข้าใจ Data มากกว่าการอ่านข้อมูลปกติ

หากทำ Data Visualization ไม่เป็น มีผลเสียอย่างไร

Data Visualization คือ การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแต่ยังคงข้อมูลเดิม ซึ่งการทำ Visualization มีประโยชน์เป็นอย่างมากตามที่ได้กล่าวตามข้างต้น แต่หากทำไม่เป็นหรือไม่ได้ศึกษากระบวนการอย่างละเอียด อาจส่งผลเสีย ดังนี้

1. การตีความผิดพลาด

Misleading Data Visualizations ขอบคุณรูปจาก datapine

เนื่องด้วยข้อมูลมีความซับซ้อน หากนำเสนอข้อมูลทั้งหมดหรือออกแบบ Data Visualization ไม่ครบถ้วน อาจทำให้ผู้รับสารตีความผิดพลาดและได้รับสารคลาดเคลื่อน เช่นเดียวกับกราฟตัวอย่างที่เราได้นำเสนอ แม้จะเป็นข้อมูลเดียวกัน แต่การออกแบบกราฟที่ผิดพลาด (ขวา) ทำให้สารจากข้อมูลทั้งสองรูปแตกต่างกัน และสร้างความเข้าใจผิดนั่นเอง

2. ใช้เวลาทำความเข้าใจนาน

หากนำเสนอข้อมูลทั้งหมดโดยไม่ได้ออกแบบ Visualization จะทำให้ผู้รับสารต้องเสียเวลาทำความเข้าใจ เพราะไม่สามารถมองข้อมูลที่มีจำนวนมากเป็นรูปร่าง

3. ใช้เวลาในการตัดสินใจนาน

จากที่เสียเวลาในการทำความเข้าใจ ก็จะทำให้การตัดสินใจและการประมวลผลช้าลงไปด้วย และหากตีความข้อมูลผิดพลาด ก็อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

แนะนำ 5 เครื่องมือยอดนิยมที่ใช้ทำ Data Visualization

Data Visualization Tools คือ เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการข้อมูลและนำเสนอเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือผู้ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลมีความสะดวกในการทำงานมากขึ้น ด้วย 5 เครื่องมือ Data Visualization ที่เราจะมาแนะนำคือ

1.Google Data Studio

Google Data Studio

Google Data Studio นับว่าเป็นเครื่องมือ Data Visualization ที่สะดวกต่อผู้ใช้งานอย่างมาก เนื่องจากสามารถใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่มีบัญชี Gmail ก็สามารถใช้งานได้เลย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจาก Google เช่น Google Analytics, Google Ads, Google Search Console และ YouTube เป็นต้น

2.Microsoft Power BI

Power BI

Microsoft Power BI เป็นเครื่องมือทำ Data ที่หลายองค์กรใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีจุดเด่น คือ สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Google Ads, Google Analytics, Google Search Console รวมไปถึง YouTube มีแดชบอร์ดและเทมเพลตการนำเสนอให้เลือกหลายรูปแบบ พร้อมฟังก์ชันมากมายให้เลือกใช้ตามจุดประสงค์

3.Zoho Analytics

Zoho Analytics เป็นเครื่องมือที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นซอฟต์แวร์ด้าน Business Intelligence ที่สามารถวิเคราะห์ Big Data ได้ด้วยตัวเอง มีความโดดเด่นเรื่องการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำ Data Visualization

4.Tableau

Tableau

Tableau เป็นซอฟต์แวร์ด้าน Business Intelligence ที่นิยมเช่นกัน เพราะสามารถทำ Data Visualization ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ลากและวาง (Drag & Drop Interface) ก็แสดงผลลัพธ์ที่ต้องในการในเวลาไม่กี่นาที อีกทั้งยังรองรับการใช้งานทั้งบน macOS และ Windows

5.Endlessloop

Endlesslop เป็นซอฟต์แวร์จัดการ Data ที่ถูกพัฒนามาจากศาสตร์ Growth Hacking โดยเอาข้อมูลที่มีอยู่ไปแยกย่อยแล้วทำการวิเคราะห์ เพื่อให้ประเมินสถานการณ์แต่ละขั้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเพิ่ม หรือปรับปรุงแคมเปญที่ออกแบบมาช่วยดึงดูดการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง

สรุป

โดยสรุปแล้ว Data Visualization คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลให้ออกมาเป็นรูปภาพที่เข้าใจง่าย มีความสะดวก รวดเร็ว ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอ และคุณสามารถเลือกใช้ Data Visualization Tool ใดก็ได้ ตามความเหมาะสมโดยยึดเป้าหมายของการนำเสนอข้อมูลเป็นหลัก เพราะทุกซอฟต์แวร์ก็ล้วนมีฟังก์ชัน ข้อดี และแพ็คเกจที่ต่างกันออกไป

หากคุณอยากเริ่มทำ Data Visualization แต่ยังไม่รู้จะจัดการข้อมูลที่มีอยู่ยังไงดี? ที่ Data Wow เรารับทำ Data Visualization แบบ End-to-End ตั้งแต่เตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้ ขึ้น Dashboard & Visualization ให้ สามารถทำบน tools ที่ใช้งานอยู่แล้ว (เช่น Looker, Data Studio, Power BI) หรือ customize 100% บน Web/App Platform ช่วยให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชาญฉลาดกับเราได้วันนี้ที่ sales@datawow.io หรือโทร 02-024-5560 เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้ข้อมูลและคำปรึกษา และบริการหลังการขายที่พร้อมดูแลคุณอย่างเต็มที่