เปรียบเทียบ Structured Data vs Unstructured Data แตกต่างกันยังไง

เปรียบเทียบ Structured Data vs Unstructured Data แตกต่างกันยังไง

องค์กรระดับโลกที่ประสบความสำเร็จต่างใช้ Data ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต เป็นสาเหตุให้องค์กรต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับข้อมูลมากขึ้น เพราะไม่ว่าใครก็มีจุดมุ่งหมายที่อยากให้องค์กรของตัวเองประสบความสำเร็จ และก่อนที่จะทำความเข้าใจกระบวนการที่มีความซับซ้อน เราควรทำความเข้าใจก่อนว่า Data มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ Structured Data ,Unstructured Data และ Semi-structured Data ซึ่งแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร? และองค์กรของคุณควรเลือกใช้งานข้อมูลรูปแบบใดจึงเหมาะสม? บทความนี้ Data Wow มีคำตอบ

Structured Data คืออะไร

ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ขอบคุณรูปภาพจาก : Fivetran

“Structured Data” หรือ “ข้อมูลที่มีโครงสร้าง” คือ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แบบมีโครงสร้างชัดเจน มีการจัดเรียงข้อมูล โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบตาราง เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจข้อมูลและสามารถนำไปใช้ในโปรแกรม SQL ได้อย่างง่ายดาย

ข้อดีของ Structured Data

1. ใช้งานง่ายด้วย Machine Learning Algorithms

เป็นข้อดีที่เด่นที่สุดสำหรับ Structured Data เพราะมีการจัดระเบียบข้อมูล และวางโครงสร้างข้อมูลที่เป็นระบบ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานด้วย Machine Learning สามารถสืบค้น เข้าถึงข้อมูล ประมวลผลได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

2. อำนวยความสะดวกในการใช้งาน

Structured Data ช่วยให้ผู้ที่ทำงานด้าน Data หรือผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อทำธุรกิจ สามารถใช้งานข้อมูลได้ในทันที ไม่ว่าจะค้นหา จัดเก็บ อัปเดต หรือลบข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อน หรือความสัมพันธ์ของข้อมูลชุดนั้น

ข้อเสียของ Structured Data

ข้อเสียของข้อมูลที่มีโครงสร้างมีสาเหตุมาจากการขาดความยืดหยุ่นของข้อมูล ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Structured Data มีดังนี้

1. จำกัดการใช้งานข้อมูล

แม้ว่าการวางโครงสร้าง (Schema) จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้งาน แต่ชุดข้อมูลนั้นจะสามารถใช้งานตามจุดประสงค์ที่วางไว้เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนให้ต่างจากมาตรฐานเดิมที่วางไว้ได้

2. มีรูปแบบการจัดเก็บที่จำกัด

โดยทั่วไป Structured Data จะถูกจัดเก็บไว้ใน Data Warehouse เป็นคลังข้อมูลที่มีการกำหนดโครงสร้างชัดเจน หากต้องการเปลี่ยนหรืออัปเดตข้อมูลให้ตรงกับจุดประสงค์ใหม่ จะต้องใช้ทรัพยากรและใช้เวลาเป็นอย่างมาก

Unstructured Data คืออะไร

Unstructured Data ขอบคุณรูปภาพจาก : Fivetran

“Unstructured Data” หรือ “ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง” คือ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ รูปภาพ เสียง วิดีโอ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่แชทที่คุยกันบนโลกออนไลน์ ซึ่งมีปริมาณมากว่า Structured Data และเป็นที่มาของ “Big Data” นั่นเอง

ข้อดีของ Unstructured Data

1. ข้อมูลมีความยืดหยุ่น

เนื่องจาก Unstructured Data ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบดั้งเดิม ข้อมูลจึงไม่ได้ถูกกำหนดโครงสร้างจนกว่าจะนำไปใช้งาน จึงทำให้ข้อมูลสามารถใช้งานได้หลากหลายด้าน เพราะวัตถุประสงค์ของข้อมูลสามารถปรับเปลี่ยนได้ ทำให้ในฐานข้อมูลมีไฟล์หลากหลายรูปแบบ ไม่ได้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จึงเหมาะกับองค์กรที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาล

2. รวบรวมข้อมูลได้รวดเร็ว

Unstructured Data ไม่จำเป็นต้องกำหนดประเภทของข้อมูล ซึ่งหมายความว่าสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

3. ปรับขนาดพื้นที่จัดเก็บได้สะดวก

Unstructured Data มักถูกจัดเก็บไว้ใน Cloud Data Lakes ซึ่งทำให้มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนี้ Cloud Data Lake ยังมีค่าใช้จ่ายที่คิดตามปริมาณข้อมูล ซึ่งช่วยลดต้นทุนและช่วยให้สามารถปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น

ข้อเสียของ Unstructured Data

1. ผู้ใช้ข้อมูลต้องมีความเชี่ยวชาญ

เนื่องจาก Unstructured Data เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการกรอง การวางโครงสร้าง หรือจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ จึงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Sciene จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน

2. ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง

จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน ผู้ใช้จะต้องมีทักษะในการคำนวณ การเขียนโปรแกรม และมีความเข้าใจด้าน Data เป็นอย่างดี เช่น Data Engineer Unstructured Data จึงไม่เหมาะกับบุคคลทั่วไปนั่นเอง

Semi-structured Data คืออะไร

“Semi-structured Data” หรือ “ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง” เป็นตัวเชื่อมระหว่าง Structured Data และ Unstructured Data ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง โดยไม่ต้องกำหนดโมเดลข้อมูลไว้ล่วงหน้า มีความซับซ้อนกว่า Structured Data แต่จัดเก็บง่ายกว่า Unstructured Data

ข้อมูลกึ่งโครงสร้างใช้ “Metadata” (ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของข้อมูลชุดนั้น) เพื่อระบุประเภทและปรับขนาดข้อมูล และนอกจากนี้ metadata ยังช่วยให้ข้อมูลกึ่งโครงสร้างสามารถจัดหมวดหมู่ ค้นหา และวิเคราะห์ (Data Analytics) ได้ดีกว่าข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างอีกด้วย

Structured Data vs Unstructured Data แตกต่างกันอย่างไร

Structured Data vs Unstructured Data ขอบคุณรูปภาพจาก : ORI

  • รูปแบบข้อมูล : Structured Data ประกอบด้วยตัวเลขและค่าต่าง ๆ ในขณะที่ Unstructured Data ประกอบด้วยไฟล์ข้อความ ไฟล์เสียง วิดีโอ รูป ฯลฯ

  • การจัดเก็บ : Structured Data มีโมเดลข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและจัดรูปแบบเป็นโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดไว้ ก่อนที่จะนำข้อมูลไปจัดเก็บ ในขณะที่ Unstructured Data จะถูกจัดเก็บในรูปแบบดั้งเดิมและไม่ได้รับการประมวลผลจนกว่าจะมีการใช้งาน

  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล : Structured Data จะถูกจัดเก็บในรูปแบบตาราง (เช่น ชีต Excel หรือฐานข้อมูล SQL) ทำให้ใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยลง และทำการจัดเก็บไว้ใน Data Warehouse ในทางกลับกัน Unstructured Data จะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์รูปแบบต่าง ๆ หรือฐานข้อมูล NoSQL ซึ่งต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่า Structured Data จึงนิยมจัดเก็บข้อมูลประเภทนี้ใน Data Lake

  • การใช้งาน : Structured Data เป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน และมีการวางโครงสร้างที่ชัดเจน ทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า Unstructured Data จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ในขณะที่ Unstructured Data สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายกว่า

จัดการข้อมูลมหาศาล เพื่อธุรกิจของคุณได้แล้ววันนี้

หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับ Structured Data และ Unstructured Data ความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั้งสองรูปแบบ รวมถึงข้อดีและข้อเสีย เราเชื่อว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้นว่าองค์กรของคุณเหมาะกับข้อมูลแบบใด และสามารถดำเนินการบริหารข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หากคุณยังไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Structured Data และ Unstructured Data ทีมงาน Data Wow พร้อมให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์จากหลายภาคธุรกิจ พร้อมนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เพื่อหา Insights ที่ตอบโจทย์ ช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจและจัดการข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชาญฉลาดกับเราได้วันนี้ที่ sales@datawow.io หรือโทร 02-024-5560

ติดต่อเรา

ชื่อ*

ชื่อบริษัท*

ชื่อตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

ข้อความ

ฉันต้องการรับโปรโมชันและข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับ Data Wow และบริการอื่น ๆ จากเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อยและพันธมิตรทางธุรกิจ ​(คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ)
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ที่ตั้งบริษัท

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย

ติดตามเรา
ISO ISMISO PIM