บริการของเรา

Data Wow เราเป็นผู้ให้บริการ Data Engineer Consultant ชั้นนำในไทย โดยเรารับให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยในการวางแผน คัดสรรเทคนิคในการประมวลผล และพัฒนาไปจนถึงการสร้างโมเดล AI เพื่อช่วยดึงประสิทธิภาพจากข้อมูลที่หลากหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ หรือด้านการนำวิศวกรรมข้อมูลมาช่วยแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาการทำงานและค่าใช้จ่าย ด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Intelligent Composable Business) รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ

Our Services

การจัดการข้อมูล

Data Wow ผู้นำในการให้บริการ Data Outsourcing โดยช่วยจัดการข้อมูลทุกรูปแบบให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้แก่องค์กร พร้อมบริการให้คำปรึกษาโดยทีม Data Engineer ที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลโดยเฉพาะ ซึ่งจะคอยดูแลและให้บริการอย่างใกล้ชิด

More information
Data Visualization and Report

ทีม Data Engineer และ Data Science จะทำการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนในปริมาณมากให้เป็นรายงานที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ง่าย

Content Moderation

ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลประเภทรูปภาพ วิดีโอ และข้อความต่าง ๆ ทั้ง 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น) พร้อมตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

Data Privacy

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลแบบครบวงจรด้วยระบบ AI อัจฉริยะที่รองรับกฎหมาย PDPA หรือพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมระบุระดับความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA

การบริการด้าน AI และ Machine Learning

นำหน้าคู่แข่งด้วยบริการ Data Outsourcing ที่ผสมผสานบริการ Data Science, เทคโนโลยี AI และโมเดลธุรกิจองค์กรเข้าด้วยกัน

More information
AI Development and Consultation

บริการ Data Science และการพัฒนาโมเดล AI เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลโดยเฉพาะ ดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Text Mining

บริการวิศวกรรมข้อมูลสร้าง Natural Language Processing (NLP) โมเดลที่เข้าใจถึง 3 ภาษา ทั้งไทย อังกฤษและญี่ปุ่น สามารถประเมินความรู้สึกผ่านข้อความเพื่อช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

Image Recognition

ซอฟต์แวร์การประมวลผลและจดจำภาพที่หลากหลาย พร้อมทำ Data Processing วิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ในภาพ เช่น ใบหน้า อารมณ์ ข้อความ และหาวัตถุที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับทำ Annotation ที่ Accurately.ai

พัฒนาผลิตภัณฑ์เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และมือถือ

ให้บริการ Data Engineer Consultant ในไทย โดยมีทีมนักพัฒนาที่มีความชำนาญ เพื่อตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายในการใช้งาน

Web/App Development

ทีม Development ของเรามีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทันสมัย พร้อมปกป้องความปลอดภัยของข้อมูล และให้บริการ Data Engineer และ AI เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน รวมไปจนถึงการบำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการจู่โจมระบบจากภายนอก

Web/App Optimization

ทีม Data Engineer Consultant ในไทยของเรามีประสบการณ์ในการทำงานด้านแอปพลิชันโซเชียลมีเดีย ที่ต้องรองรับปริมาณผู้ใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้นยังรับตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ruby on Rails, MySQL และ PostgreSQL เพื่อระบุปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์ของเรา
ที่ตั้งบริษัท

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย

ติดตามเรา
ISO ISMISO PIM